Emisjon

Vi i RaetRessurs AS ønsker nye og eksisterende aksjonærer velkommen til å være med på den påstartede emisjonen. Hovedfokus er enkelt å greit å styrke egenkapitalen ytterligere, som vil gi oss anledning til å redusere gjeldsgraden vår utover hva normal drift denne sesongen vil tillate.