Raet Nasjonalpark

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn etter et geologisk fenomen.

Raet Nasjonalpark

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn etter et geologisk fenomen.

Raet – endemorenen fra siste istd – ligger i havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i Aust-Agder.

Da isen trakk seg tilbake for 10–12 000 år siden la den igjen en lang mer eller mindre sammenhengende stripe morenemasse. I dag kan vi se denne som rullesteinsstrender flere steder i nasjonalparken og under vann strekker den seg fra Lyngør i Tvedestrand i nordøst til Hasseltangen i Grimstad i sørvest.

Raet er grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta – og disse unike naturkvalitetene er lett tilgjengelig for alle som besøker Raet nasjonalpark.

Raet nasjonalpark representerer natur og naturkvaliteter som alle setter pris på, og som vi ønsker skal gå i arv til våre barn og barnebarn. Derfor er det vikLg å ta hensyn til naturen og det som lever og vokser der.

Image
Foto: Knut Mørland
Image
Foto: Dannevig Foto
Image
Foto: Dannevig Foto
Image
Foto: Arne Ingmar Eggen
Image