Tegn deg i emisjonen

Velkommen til å tegne deg for aksjer i MS Kystveien AS. Selskapet er stiftet i oktober 2021 med formål å erverve fartøy som skal gå i charter og dagstur – trafikk i Raet Nasjonalpark og omkringliggende kystområder.

Tegn deg i emisjonen

Velkommen til å tegne deg for aksjer i MS Kystveien AS. Selskapet er stiftet i oktober 2021 med formål å erverve fartøy som skal gå i charter og dagstur – trafikk i Raet Nasjonalpark og omkringliggende kystområder.

Eierskap i fartøy og fremtidig drift vil etableres i separate selskaper for eierskap og drift med MS Kystveien AS som 100% eiere av hvert selskap.

Fartøyet har en takst på 4,5 MNOK, og en avtalt kjøpspris på 3,9 MNOK.

Selger yter en selgerkreditt på 0,7 MNOK.

Det er viktig å poengtere at tegningsbeløpet ikke blir kalt inn før vi er fullfinansiert i henhold til fullmakt fra generalforsamling og er klar til å erverve fartøy.

Følgende står i beslutningen fra generalforsamlingen som ble avholdt 30. november 2021:

Det ble besluttet å gi styret fullmakt til å gjennomføre følgende emisjon:

  • Emisjonstype: Åpen
  • Pålydende: 1 kr/aksje
  • Pris: 1,5 kr/aksje
  • Maks antall aksjer i emisjonen: 3.000.000 til en emisjonsverdi på 4.500.000,-
  • Emisjonen vil være åpen til 31. januar 2022
  • Minstetegning for emisjonen er satt til 3000 aksjer med emisjonsverdi 4.500,-
  • Emisjonen vil være godkjent når sum av emisjon, lånefinansiering, og eventuelle støtteordninger overstiger 3.200.000,- i tillegg til selgerkreditten som selger har innvilget på 700.000,-, og finansiering totalt har under 40% rentebærende gjeld. På dette tidspunktet er finansieringen av båten på plass. Uten annet enn selgerkreditten, vil det bety at vi maks vil ha lån i bank på 1.560.000,- selgerkreditt på 700.000,-, og resten inn i denne emisjonen i størrelse 1.640.000,-